Képeink közül

Szobor

A község mindennapjai

 Egyetlen műemlék jellegű épülete van, a helyi római katolikus templom (1777). Az 1990-es évek elején itt helyezték el a II. világháborúban elesettek nevével az emléktáblát.

A községnek iskolája, óvodája nincs. Az óvodai ellátás és az általános iskolai oktatás biztosítása céljából Aparhant község önkormányzatával intézményfenntartó társulást hoztak létre, ahol 5 fő óvodás és 14 fő iskolás vesz részt az intézményi nevelésekben. A község képviselő-testületének döntése alapján az óvodás és általános iskolás gyerekek már évek óta ingyenesen utaznak az aparhanti intézményekbe. A tanítási napokon ingyenesen étkeznek. A tan- és iskolaszerek megvásárlásához iskolakezdési támogatással segít a helyi önkormányzat.
A községben 9 gyermek jár középiskolába és 6 fő felsőoktatási intézményben tanul.

Ugyancsak közösen oldják meg Aparhanttal az orvosi ellátást a vállalkozó háziorvossal, aki hetente egy alkalommal 3 órás rendelési időben a nagyvejkei orvosi rendelőben látja el a betegeket, valamint ugyancsak ellátja a készletéteket és ügyeleteket.

A település lakosainak statisztikai lakosságszáma 2008-ban 185 fő. Születés az elmúlt két évben 1 fő volt, ugyanakkor a halálesetek száma ebben az időszakban 5 fő. A lakosság állandó lakosainak száma évről-évre fogy. Az állandó lakosokat felváltja az idegen országokból alkalomszerű, üdülési célra megvásárolt ingatlantulajdonosok.

1995-ben a község bekapcsolódott az országos telefonhálózatba. A lakások többségében vezetékes földgázzal fűtenek. Az egészséges ivóvizet a község határában fúrt mélyfuratú kutak biztosítják, melyek a „Völgység” Víz- és Csatornamű Szolgáltató Nonprofit Kft. üzemeltet. 2002. január 1. napjától a lakossági intézményes szemétszállítást szerződés alapján a Pécsi Dél-Kom Kft. látja el.

Nagyvejke közigazgatási területe 735 ha külterületből és 43 ha belterületből áll. Többségében szántó művelési ágú területtel. A külterületi földek többségét a községben működő egyetlen gazdálkodó szervezet az Aparhant Szolgáltató és Értékesítő Szövetkezet bérleti díj fejében használja és hasznosítja. Ezen gazdálkodó szervezet biztosít munkát több nagyvejkei lakosnak.

Mivel más gazdálkodó szervezet a községben nem működik, a munkaképes lakosság a közeli városokban keres munkalehetőséget.

Az elmúlt két évben a községben munkanélküli jövedelempótló ellátást – átmenetileg – 1 fő kapott, azóta kérelemmel nem éltek.

A községben jelenleg 2 fő rendelkezik vállalkozói igazolvánnyal.

A községben a szórakozási és művelődési lehetőségeket a kultúrház és a könyvtár biztosítja, melyek az elmúlt években kerültek felújításra.

A község egyetlen tömegközlekedési eszközzel közelíthető meg, melyet a Gemenc Volán biztosít autóbuszaival.

A falut körülölelő erdőt nem őshonos fajokból telepítették. Néhány jellemző védett növényes a szálkás pajzsika és az illatos hunyor.